Centra die voor 1 feb 2019 patiënten hebben geregistreerd in de nivolumab-registry van de WIN-O/NVMO

Vanwege recente ontwikkelingen bij de behandeling van het mRCC heeft de NVMO in overleg met de WIN-O werkafspraken opgesteld.

Deze werkafspraken komen mede voort uit een binnenkort te publiceren positief advies van de NVMO-commissie BOM voor eerstelijns combinatiebehandeling met nivolumab en ipilimumab bij gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom (mRCC).

De (voorlopige) werkafspraken en een toelichting vanuit het NVMO-bestuur zijn voor NVMO-leden te lezen in het besloten gedeelte van de NVMO-website.

Centra die voor 1 feb 2019 patiënten hebben geregistreerd in de nivolumab registry van de WIN-O / NVMO