WINO - NVMO RCC Nivolumab registry

Voor het voorschrijven en toedienen van nivolumab voor patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom dient een instituut te voldoen aan de vigerende SONCOS-normering. Toetsing hiervan zal in de loop van de tijd reactief plaatsvinden.

Te gebruiken flowchart ten tijde van nivolumab (PDF)

Door middel van het akkoord geven, geeft u aan dat:

- uw ziekenhuis voldoet aan de SONCOS normen met betrekking tot het niercelcarcinoom zoals vastgelegd in het 4e normerings-rapport;

- uw ziekenhuis een MDO immunotherapie heeft waarin de expertise in behandeling met immuunmodulerende therapie en zijn complicaties geborgd zijn;

- U de NVMO en WIN-O toestemming geeft om de behandeling te evalueren.


Ik ga akoord

  • Gegevens Centrum
  • Gegevens behandelaar