WIN-O / NVMO RCC nivolumab registry

Voor het voorschrijven en toedienen van nivolumab voor patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom dient een instituut te voldoen aan de vigerende SONCOS-normering. Toetsing hiervan zal in de loop van de tijd reactief plaatsvinden.

Gelieve wijzigingen/correcties door te geven aan info@win-o.nl zodat het up-to-date blijft.

Te gebruiken flowchart ten tijde van nivolumab (PDF)

Door middel van het akkoord geven, geeft u aan dat:

  • uw ziekenhuis voldoet aan de SONCOS normen met betrekking tot het niercelcarcinoom zoals vastgelegd in het 4e normerings-rapport;
  • uw ziekenhuis een MDO immunotherapie heeft waarin de expertise in behandeling met immuunmodulerende therapie en zijn complicaties geborgd zijn;
  • U de NVMO en WIN-O toestemming geeft om de behandeling te evalueren.

Ik ga akoord

  • Gegevens Centrum
  • Gegevens aanmelder
  • Gegevens behandelaar