WIN-O / NVMO RCC Ipilimumab/nivolumab registry

De registry’s zijn helaas tijdelijk offline, we hopen medio mei de nieuwe website te lanceren en dan zijn de registry’s weer up en running.

Voor het voorschrijven en toedienen van nivolumab voor patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom dient een instituut te voldoen aan de vigerende SONCOS-normering. Toetsing hiervan zal in de loop van de tijd reactief plaatsvinden.

Gelieve wijzigingen/correcties door te geven aan info@win-o.nl zodat het up-to-date blijft.

Te gebruiken flowchart ten tijde van ipilimumab-nivolumab (PDF)

Door middel van het akkoord geven, geeft u aan dat:

  • Uw ziekenhuis voldoet aan de SONCOS normen met betrekking tot het niercelcarcinoom zoals vastgelegd in het 4e normerings-rapport;
  • U voldoet aan de criteria zoals benoemd in de brief van de NVMO d.d.5-2-2019 Betreffende ipilimumab met nivolumab bij mRCC;
  • U de NVMO en WIN-O toestemming geeft om de behandeling te evalueren.


Ik ga akoord