Stichting

Onafhankelijk

De WIN-O is een stichting die onafhankelijk van andere organisaties en/of farmaceutische bedrijven opereert. De stichting heeft geen eigen inkomsten en is daarmee afhankelijk van sponsoring van derden. Hierbij zorgt de WIN-O er voor dat haar onafhankelijkheid ten alle tijde is gewaarborgd. Daarnaast probeert de stichting om gelden via subsidies en giften te krijgen om bovengenoemde activiteiten te kunnen ontplooien.

De WIN-O is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goede doelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als een ANBI.