Over WIN-O

OVER DE WIN-O

De WIN-O is in 1993 opgericht.

De stichting heeft als doel om pre-klinisch en klinisch onderzoek met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker te coördineren.

De WIN-O geeft adviezen aan diverse instanties in de Nederlandse gezondheidszorg omtrent onderzoek en behandeling met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker.

Naast de beleidsmatige rol met betrekking tot immunotherapie als onderdeel van therapie bij kanker in zijn algemeenheid houdt de WIN-O zich met 2 tumor types in het bijzonder bezig: het melanoom en het niercelcarcinoom. De WIN-O omvat dan ook 2 entiteiten: het melanoom en het niercelcarcinoom.

Voor zowel patiënten met een melanoom als ook patiënten met een niercelcarcinoom zijn er steeds meer geneesmiddelen beschikbaar die een zinnig effect hebben op de tijd van leven en/of de kwaliteit van leven. Omdat dit frequent middelen zijn geweest uit een betrekkelijk nieuwe categorie van anti-kanker medicijnen, terwijl beide aandoeningen relatief zeldzaam zijn, is in 2009 vanuit de WIN-O een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen opgezet met als doel gezamenlijk studies op te zetten en uit te voeren.

Daarnaast is de rol van de WIN-O ook geëvolueerd tot een multidisciplinair platform waar experts elkaar treffen om de state-of-the art op het gebied van behandelingen van patiënten met kanker en niercelcarcinoom te bespreken.

Werkgroepen

Binnen de WIN-O zijn er 2 werkgroepen te weten: de melanoom werkgroep en niercelcarcinoom werkgroep. De zorg voor patiënten met kanker vereist veelal een multidisciplinaire aanpak. Hierdoor zijn ook niet zozeer de medisch specialisten zelf lid van een werkgroep, maar kunnen zij zorgen, door hun rol als expert en een actieve participatie binnen de WIN-O, dat het ziekenhuis waarin zij werken werkgroeplid is.

Via de link van de specifieke werkgroep komt u op het overzicht welke centra werkgroeplid zijn van de melanoom werkgroep en de niercelcarcinoom werkgroep.

Bestuur

Het huidig WIN-O bestuur bestaat uit:

Dr. A. Bex (voorzitter organisatorisch), uroloog Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam, WIN-O niercelcarcinoom

Dr. M.J.B. Aarts, Internist oncoloog MUMC+, Maastricht, WIN-O melanoom en niercelcarcinoom

Dr. A.J.M. van den Eertwegh, Internist oncoloog VUMC, Amsterdam, WIN-O melanoom en niercelcarcinoom

Dr. A.P. Hamberg, Internist oncoloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland; Rotterdam, WIN-O niercelcarcinoom