EORTC 1208 (Minitub)


Protocolnummer:

Ziekenhuizen:
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
NKI / A.v.L ziekenhuis Amsterdam
RadboudUMC Nijmegen

Titel:
Prospective Registry of sentinal node (SN) positive melanoma patients with minimal SN Tumor Burden, who undergo Completion Lymph Node Dissection (CLND) of Nodal observation

Behandeling:
CLND or Nodal Observation in stadium llla patienten

Stadium:
Stadium III

Belangrijkste in/exclusiecriteria:
In: SN positief met minimal SN tumor Burden (< 0.4 mm maximale diameter en subcapsulair gelegen OF < 0.1 mm ongeacht de locatie binnen de SN)- volgens Rotterdam en Dewar criteria. Ex: gemetastaseerd melanoom.

Contactpersoon:
Dr. A van Akkooi
Dr. Grunhagen

Alle trials