DONIMI


Protocolnummer:
M19DON - DONIMI

Ziekenhuizen:
NKI / A.v.L ziekenhuis Amsterdam

Titel:

Dit is een open-label fase Ib studie, waarin 45 stadium III melanoompatiënten met RECIST 1.1 meetbare nieuwe of erugkerende ziekte worden geïncludeerd. IFN-gamma signatuur hoge patiënten zullen worden gerandomiseerd tussen 6 weken behandeling met:

 • - nivolumab 240 mg q3wk (10 patiënten) of;
 • - domatinostat 200mg BID d1-14 + nivolumab 240 mgq3wk (10 patiënten).
  IFN-gamma signatuur lage patiënten zullen worden gerandomiseerd tussen 6 weken behandeling met:
 • - domatinostat 200mg BID d1-14 + nivolumab 240 mgq3wk (10 patiënten) of;
 • - domatinostat 200mg OD/BID d1-14 + nivolumab 240 mgq3wk + ipilimumab 80 mg q3wk (15 patiënten).
  Bij randomisatie wordt er gestratificeerd op behandelend centrum.
  Na de operatie zullen de patiënten in week 12 starten met adjuvant nivolumab 480 mg elke 4 weken, voor 52 weken. Hierna volgt 2 jaar follow-up, volgens de standaardbehandeling per instituut.

page1image14890112 page1image14880320


Behandeling:
met nivolumab +/- domatinostat +/- ipilimumab.

Stadium:
Stadium III

Belangrijkste in/exclusiecriteria:

Inclusie:

 • Volwassenen van 18 jaar of ouder.
 • WHO performance status 0 of 1.
 • Cytologisch of histologisch bevestigde stadium IIImelanoom diagnose (cutaan of unknown primary), met een of meer lymfekliermetastasen, waarvan 1 klier tenminste 1.5 cm doorsnede in de korte as meet.
 • Geen in-transit metastasen in de afgelopen 6 maanden.
 • Biopten met tumorcelpercentage van minimaal 30%.
 • Normaal LDH
 • Geen gebruik van immuunsysteem onderdrukkendemedicatie afgelopen 6 maanden.


Exclusie:

 • Gemetastaseerd (stadium IV) melanoom.
 • Uveaal of mucosaal melanoom.
 • Geen volgens RECIST 1.1 meetbare lymfeklier.
 • Personen met actieve auto-immuun ziekte of in devoorgeschiedenis, of voorgeschiedenis van syndroom waarvoor systemische immunosuppressiva nodig waren. Uitgezonderd personen met vitiligo of status na kinderastma/atopie.
 • Aandoeningen van het maag-darmkanaal die de absorptie van domatinostat beïnvloeden.
 • Eerdere behandeling met CTLA-4 of PD-1/PD-L1 gerichte immuuntherapie of targeted therapie gericht tegen BRAF en/of MEK.
 • Eerdere behandeling met radiotherapie.
 • Acute of chronische hepatitis B of C infectie, metuitzondering van minstens 1 jaar behandelde en vrij vanHCV patiënten.
 • Positief voor HIV of bekend met aids.
 • Verlengde QTc tijd of significante cardiovasculaireaandoening (instabiele angina pectoris, niet goed ingestelde hypertensie, ernstig hartfalen, myocardinfarct in laatste 6 maanden voor inclusie)
 • Allergie voor componenten studiemedicijn of bekende ernstige hypersensitiviteit tegen monoklonale antilichamen.
 • Zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven.

Contactpersoon:
Prof. dr. C. U. Blank, AVL Amsterdam

Alle melanoom trials