2125-MEL-301 (Illuminate 301) (gesloten voor inclusie)


Protocolnummer:
18-277

Ziekenhuizen:
Leids Universitair Medisch Centrum
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Titel:
Illuminate-301: Een gerandomiseerde fase 3 studie naar intratumoraal IMO-2125 (TLR9 agonist) met ipilimumab versus ipilimumab alleen bij patienten met anti-PD1 refractair melanoom.


doel van het onderzoek: fase 3 onderzoek naar effectiviteit van IMO-2125 met Ipilimumab versus Ipilimumab alleen bij patiënten met gemetastaseerd melanoom dat progressief is na behandeling met anti-PD1


Behandeling:
ipilimumab +/- IMO-2125 (TLR9 agonist)

Stadium:
Stadium irresectable IIIc/IV

Belangrijkste in/exclusiecriteria:

(gesloten voor inclusie)

Belangrijkste inclusie:

gemetastaseerd melanoom, progressie na anti-PD1, geen eerdere behandeling met anti-CTLA4, WHO 0-1, laesie bereikbaar voor intratumorale injectie (al dan niet echogeleid).

Exclusie: onbehandelde hersenmetastasen

Contactpersoon:
Dr. Karijn Suijckerbuijk, UMCU

Alle melanoom trials