Klinische studies

 

Investigator Initiated Studies

REPOSIT (Response Monitoring and REsistance Prediction with POSItron Emission Tomography and Tumor Characteristics.)

Dit is een single arm multicenter studie waarbij patiënten met BRAF mutatie positief irresectabel stadium IIIc of stadium IV melanoom worden behandeld met de gecombineerde BRAF/MEK-remmer vemurafenib plus cobimetinib.

Combinatiebehandeling met vemurafenib plus cobimetinib in BRAF gemuteerde melanoompatiënten geeft een significant langere progressie vrije overleving dan standaard eerstelijns behandeling met BRAF-remmer vemurafenib alleen. Alhoewel voor zowel de monotherapie als combinatiebehandeling de overall response rate relatief hoog is in vergelijking met andere non-targeted systemische behandelingen, respondeert niet iedereen op deze therapie en uiteindelijk worden de meeste patiënten resistent voor deze behandeling, terwijl de bijwerkingen hinderlijk  kunnen zijn.

Het doel van het onderzoek:

Met deze studie willen we onderzoeken of we met behulp van beeldvorming met PET vroeg na het starten van de behandeling een onderscheid kunnen maken tussen (lange) responders en non-responders en of we met behulp van PET-scanning vroeg na het starten van de behandeling resistentie kunnen voorspellen.

Ook wordt er in een subgroep afgenomen weefsel onderzocht om te kijken of we nieuwe resistentiemechanismen kunnen ontdekken. De uitkomsten zullen gecorreleerd worden aan de PET-bevindingen en vemurafenib- en cobimetibconcentraties in het bloed.

Met de uitkomsten van deze studie hopen we meer inzicht te krijgen in het resistentiemechanisme wat optreedt bij behandeling met BRAF/MEK-remmers en hopen we in de toekomst de behandeling beter af te kunnen stemmen op de individuele patiënt en onnodige bijwerkingen te kunnen voorkomen.

Voor meer informatie over de studie kunt u contact opnemen met drs. B. van der Hiel (nucleair geneeskundige en studiecoördinator) via email: b.vd.hiel@nki.nl of met de studie coördinator van het deelnemende melanoomcentrum bij u in de buurt.


ROPETAR (ROtation Pazopanib Everolimus To Avoid Resistance) 

Dit is een gerandomiseerde fase ll studie waarbij alternerend pazopanib iedere 8 weken wordt gevolgd door everolimus versus starten met pazopanib en bij progressie over op everolimus:

Groep 1 krijgt afwisselend pazopanib en everolimus en groep 2 krijgt opeenvolgend pazopanib en everolimus. 

Het doel van het onderzoek:

Om te onderzoeken of de medicijn pazopanib en everolimus als behandeling voor nierkanker, beter werken en minder bijwerkingen geven als ze afwisselend (om en om) worden toegediend in plaats van opeenvolgend. Ook wordt er onderzocht hoe het komt dat deze medicijn hun werkzaamheid verliezen. 

Deze studie wordt gecoördineerd door drs. G.A. Cirkel. Voor protocol gebonden vragen kunt u hem bereiken via email g.a.cirkel-2@umcutrecht.nl

Update juli 2014: inclusie is gesloten                                                                        

Everolimus + low-dose Cyclofosfamide                                                                                                                               

In deze fase1-2 studie wordt onderzocht of door toevoeging van een extra middel aan de standaardbehandeling tegen niercelkanker de anti-tumor afweerreactie kan worden versterkt en daardoor wellicht meer effectief is in het bestrijden van de ziekte. 

Indien bij patiënten met een uitgezaaide vorm van niercelkanker de eerstelijnsbehandeling met bijvoorbeeld sunitinib of pazopanib niet meer effectief is, kunnen patiënten in aanmerking komen voor de standaard tweedelijnsbehandeling met everolimus. Doordat everolimus naast de klinisch bewezen anti-tumor werking, een voor de behandeling ongunstig neveneffect op het immuunsysteem zou kunnen hebben, en cyclofosfamide dit ongunstige neveneffect zou kunnen tegengaan, is het doel van deze studie om de werking van everolimus te verbeteren door een lage dosis cyclofosfamide aan de standaard behandeling toe te voegen. 

Voor meer informatie over de studie kunt u contact opnemen met drs. Lotte Huijts (arts-onderzoeker en studie coördinator) of dr. Hans van der Vliet (medisch oncoloog en coordinating investigator), via het secretariaat Medische Oncologie van het VUmc (020-4441295).

 

EORTC 30073

Een studie die geen WIN-O studie is maar wel vanuit de WIN-O is geinitieerd is de EORTC 30073 studie. 

In deze studie wordt bij patiënten met een primair gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom onderzocht wat de verschillen zijn tussen een uitgestelde nefrectomie en een directe nefrectomie. Primair einddoel is progressievrije overleving. Bij de uitgestelde nefrectomie worden eerst drie kuren sunitinib gegeven vooraf aan de nefrectomie en daarna hervat. 
Bij de directe nefrectomie wordt ná de nefrectomie gestart met sunitinib. In Nederland zijn nu 4 sites open: Den Bosch, Nijmegen en twee in Amsterdam. In België is één site open. Binnenkort hopen de centra in Engeland en Canada ook aan te kunnen sluiten.

Voor meer informatie over deze trial kunt u hier klikken voor de site van de EORTC of hier voor IKCNET of mailen met de studiecoördinator dhr. dr. A.Bex via a.bex@nki.nl of met info@win-o.nl

Voor een samenvatting van het protocol met de inclusie en exclusiecriteria klikt u hier