Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

De website www.win-o.nl bevat informatie afkomstig van de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O). Deze stichting besteed de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten. De WIN-O is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, studies of “trials”, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden, richtlijnen of overige informatie op deze website, behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Links van en naar derden vallen buiten de controle van de WIN-O. De WIN-O kan daarom nooit voor de inhoud van de websites van derden verantwoordelijk worden gehouden. Een link gecreëerd naar een website van een derde of een link op een website van een derde naar deze website, betekent niet dat de WIN-O de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s, presentaties en illustraties. Wanneer u de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek met vermelding van het doel mailen aan info@win-o.nl

De WIN-O behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de WIN-O.

Mocht u op deze site een pagina of document tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste informatie bevat, stuurt u dan s.v.p. een e-mailbericht naar info@win-o.nl