Update Eau RCC richtlijn

Recent heeft de EAU een nieuwe update van de guideline omtrent 1e lijns behandelingsmogelijkheden gemetastaseerd niercelcarcinoom gepubliceerd, getiteld: “Immune Checkpoint Inhibition Is the New Backbone in First-line Treatment of Metastatic Clear-cell Renal Cell Carcinoma”. Na de goedkeuring van nivolumab en ipilimumab door de EMA voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom en intermediate of poor IMDC risico, steunen de data van de Keynote 426 studie het gebruik van de combinatie van pembrolizumab en axitinib in alle IMDC risicogroeperingen. Hierdoor zullen sunitinib en pazopanib geen standaard eerste lijn therapie meer zijn en alleen nog een optie zijn voor eerstelijnsbehandeling indien immuuntherapie niet beschikbaar is of gecontra-indiceerd is. In de VS is de combinatie pembolizumab en axitinib reeds door de FDA goedgekeurd en wij verwachten dat de EMA en commissie BOM dit ook zullen doen. Hier vindt u de publicatie.