DRCG-groep

De zorg voor patiënten met kanker vereist veelal een multidisciplinaire aanpak. Aanspreekpunten voor de zorg voor patiënten met nierkanker staan per ziekenhuis weer gegeven in de lijsten zoals te vinden op deze website. Vaak zijn er wel meer specialisten bij de zorg betrokken dan degenen die op de lijst staan. De WIN-O divisie niercelcarcinoom bestaat uit DRCG klinieken & DRCG partnerklinieken.

DRCG kliniek:

  • geeft aan welke stafleden betrokken zijn (tenminste 1 uroloog). Indien er meerdere stafleden van een zelfde discipline betrokken willen zijn of andere specialismen graag betrokken willen worden, dan is dat aan te moedigen;
  • voldoet aan de criteria gesteld door SONCOS met betrekking tot behandeling en begeleiding van patiënten met een niercelcarcinoom Ad 1)
  • zorgt dat er op elk Jaarsymposium van de DRCG niercelcarcinoom tenminste 1 medisch specialist uit die kliniek participeert;
  • zal daadwerkelijk bijdragen aan WIN-O studies door patiënten te includeren dan wel te verwijzen

Ad 1) De WIN-O controleert NIET of centra daadwerkelijk aan de SONCOS-criteria voldoen en gaan uit van wat centra zelf hierover hebben aan gegeven.

DRCG partnerkliniek:

  • geeft aan welke stafleden betrokken zijn (tenminste 1 uroloog). Indien er meerdere stafleden van een zelfde discipline betrokken willen zijn of andere specialismen graag betrokken willen worden, dan is dat aan te moedigen;
  • voldoet aan de criteria gesteld door SONCOS met betrekking tot behandeling en begeleiding van patiënten met een niercelcarcinoom, voor de behandelingen die daar plaats vinden; 1);
  • zorgt dat er op elk Jaarsymposium WIN-O niercelcarcinoom tenminste 1 medisch specialist uit die kliniek participeert;
  • stemt met de bijbehorende WIN-O RCC kliniek de mogelijkheden voor includeren of verwijzen van patiënten in WIN-O studies af.

Ad 1) de WIN-O controleert NIET of centra daadwerkelijk aan de SONCOS-criteria voldoen en gaan uit van wat centra zelf hierover hebben aan gegeven.

Indien u meer wilt weten over de DRCG of indien er naar uw mening onjuistheden in staan, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via: info@drcg.nl

Hierbij het overzicht van de DRCG-klinieken & de DRCG-partnerklinieken