WIN-O

Over de WIN-O

De WIN-O (Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie) is in 1993 opgericht.

De stichting heeft als doel om pre-klinisch en klinisch onderzoek met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker te coördineren.

De WIN-O geeft adviezen aan diverse instanties in de Nederlandse gezondheidszorg omtrent onderzoek en behandeling met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker.

Naast de beleidsmatige rol met betrekking tot immunotherapie als onderdeel van therapie bij kanker in zijn algemeenheid houdt de WIN-O zich met 2 tumor types in het bijzonder bezig: het melanoom en het niercelcarcinoom. De WIN-O omvat dan ook 2 entiteiten: de melanoom divisie en de niercelcarcinoom divisie.

Voor zowel patiënten met een melanoom als ook patiënten met een niercelcarcinoom zijn er steeds meer geneesmiddelen beschikbaar die een zinnig effect hebben op de tijd van leven en/of de kwaliteit van leven. Omdat dit frequent middelen zijn geweest uit een betrekkelijk nieuwe categorie van anti-kanker medicijnen, terwijl beide aandoeningen relatief zeldzaam zijn, is in 2009 vanuit de WIN-O een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen opgezet met als doel gezamenlijk studies op te zetten en uit te voeren.

Daarnaast is de rol van de WIN-O ook geëvolueerd tot een multidisciplinair platform waar experts elkaar treffen om de state-of-the art op het gebied van behandelingen van patiënten met kanker en niercelcarcinoom te bespreken.

De inloggegevens voor het Leden login gedeelte kunt u aanvragen bij ons secretariaat via: info@win-o.nl