WIN-O

OVER DE WIN-O

De WIN-O is in 1993 opgericht. De ANBI stichting heeft als doel om pre-klinisch en klinisch onderzoek met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker te coördineren.

Het doel is om adviezen te geven aan diverse instanties in de Nederlandse gezondheidszorg omtrent onderzoek en behandeling met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker. Naast de beleidsmatige rol met betrekking tot immunotherapie als onderdeel van therapie bij kanker in zijn algemeenheid houdt de WIN-O zich met 2 tumor types in het bijzonder bezig: het melanoom en het niercelcarcinoom. De WIN-O omvat dan ook 2 autonome entiteiten: de melanoomgroep en de niercelcarcinoomgroep.

DRCG en WIN-O melanoom

Binnen de WIN-O zijn er 2 autonome groepen te weten: de WIN-O melanoomgroep en de DRCG (Dutch Renal Cancer Group, voorheen WIN-O RCC. De zorg voor patiënten met kanker vereist veelal een multidisciplinaire aanpak. Hierdoor zijn ook niet zozeer de medisch specialisten zelf lid van een werkgroep, maar kunnen zij zorgen, door hun rol als expert en een actieve participatie binnen de WIN-O, dat het ziekenhuis waarin zij werken werkgroeplid is. In het veld van behandelaren van patiënten met nierkanker wordt er steeds meer en intensiever samengewerkt. Vele specialismen zijn hierbij betrokken. De laatste jaren is de WIN-O nier steeds meer multidisciplinair geworden en heeft recentelijk (in samenspraak met NVMO en NVU) de rol op zich genomen van landelijk niertumorwerkgroep.

Ter verbetering van de herkenbaarheid zal het gebruik van de naam WIN-O nier vervangen worden door “Dutch Renal Cancer Group” (DRCG). De ingezette actieve koers van de afgelopen jaren zal voorgezet worden. In de vorm van een actieve MIS-groep (medisch inhoudelijk standpunten) en Research groep.

Voor zowel patiënten met een melanoom als ook patiënten met een niercelcarcinoom zijn er steeds meer geneesmiddelen beschikbaar die een zinnig effect hebben op de tijd van leven en/of de kwaliteit van leven. Omdat dit frequent middelen zijn geweest uit een betrekkelijk nieuwe categorie van anti-kanker medicijnen, terwijl beide aandoeningen relatief zeldzaam zijn, is in 2009 vanuit de WIN-O een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen opgezet met als doel gezamenlijk studies op te zetten en uit te voeren.

Daarnaast is de rol van de ook geëvolueerd tot een multidisciplinair platform waar experts elkaar treffen om de state-of-the art op het gebied van behandelingen van patiënten met kanker en niercelcarcinoom te bespreken.

De inloggegevens voor het Leden login gedeelte kunt u hier aanvragen bij ons secretariaat.